Vi har vårt klubbkontor i Vassvikveien 13 i Larvik, i lokalene til Nordic Caravan AS

I tillegg til hjemmesiden har vi også medlemsbladet RULLE som utgis 4 ganger i året og distribueres gratis til våre medlemmer.

Vår avdeling hadde sitt utspring fra avd. Vestfold, og ble stiftet som egen avdeling 28.januar 1970 med kun 8 medlemmer. Med et medlemstall på godt over 500 medlemsfamilier i dag, så viser det at det var et klokt valg. I begynnelsen driftet klubben også campingplasser hvor Stretere Camping ved Stavern var den mest kjente, og som ble mye benyttet på 1970 tallet. I dag har klubben ingen egne campingplasser, eller avtaler med slike, bortsett fra en åpen invitasjon fra avd. Vestfold på Borre Camping, når de har ledige plasser. Når vi ser på bostedsadressene til våre medlemmer, kan det tyde på at vi har et tilbud som passer mange, selv om hovedtyngden er i Vestfold, er det også mange utenfor Vestfold, helt fra Kristiansand S. til Kongsvinger.

Som klubb har vi relativt mange aktiviteter hvor det sosiale settes meget høyt, sammen med sikkerhet. Bl.a. har vi sammen med Statens Vegvesen på Ås hvert år teknisk kontroll av Bobiler og Campingvogner, over to dager, helt gratis. Likeledes har vi kjørekurs og kjøring til ferdighetsmerke for både bobiler og campingvogner, en dag i året, normalt ultimo april.

Av møter har vi årsmøte, samt 3-4 medlemsmøter, ofte med aktuelle temaer. De er ofte meget populære, og på siste møte deltok det over 200 medlemmer. Årsfesten/julebordet er også populært med 80 – 100 deltagere.

Våre egne treff er nok mest attraktive. Vi starter gjerne med et Påsketreff, oftest nede i Europa, hvis påsken ikke er alt for tidlig. Dernest er det St.Hans-treff på Teksten Familie-camping., så følger Pinsetreffet på Sanda Camping, siste året med over 100 enheter.

Våre medlemmer deltar også gjerne på andre avdelingers treff, så som Eda-treffet i Sverige, Badstua-treffet ved Randsfjorden, Kanontreffet på Mysen, Hallingtreffet på Nesbyen, m. flere.

 Siden vi ser på det sosiale som meget viktig, har vi alltid mange aktiviteter på våre treff, så som ”Hesteskokasting”, Natursti, Barneleker, Boccia, Rebus, m.m.

 Utførlige referater fra treff og møter finner en i bl.a. RULLE, som også ligger på vår hjemmeside. Ta gjerne en titt og se hva vi driver med. Det ligger også noen Videoer fra treff og turer her på hjemmesiden. Så vær velkommen og føl dere hjemme her hos oss i Vestfold Søndre.