Finanskomite

   
   

Fest og arrangementskomite

   
   

Trafikksikkerhetskomite

   
   

Teknisk komite

   
   

Valgkomite

   
   

Lokalt æreskollegie

   
   

Revisorer