VERVING NBCC AVD.114 VESTFOLD SØNDRE

VERVING NBCC AVD.114 VESTFOLD SØNDRE

Publisert av Per Arnt Robertsen den 07.12.23. Oppdatert 08.12.23.

  

VERVING NBCC AVD.114 VESTFOLD SØNDRE

Vårt styremedlem Ann Karin Grimholt er medlem at NBCC sentralt sin verve og medlemspleiekomite, denne sentrale komiteen kan bistå med ideer og vervemateriell.

Lokalt har vi en vervekomite som nærmest har oppnevnt seg sjøl, den består av Åshild, Einar, Ann Karin og Annemor Lilleås.. Vi har laget mange planer for tiltak, men det har vært vanskelig å få gjennomført – foreløpig …

 

Pr. oktober 2023 har Vestfold Søndre 554 medlemmer. Vi har faktisk vært oppe i 750 medlemmer for noen år siden.

Medlemsnedgangen er ikke spesielt for oss, det har skjedd i hele organisasjonen, så alle må ta tak.

Sentralt er det laget en ambisiøs målsetting: I løpet av to år frem til landsmøtet i 2025 ønskes medlemstallet å dobles. Vi har stort potensiale på verving da det i 2023 er 120.000 registrerte campingvogner og 60.000 registrerte bobiler på landsbasis. I tillegg kommer alle uregistrerte campingvogner på fastliggerplass. I Vestfold har vi mange campingplasser og vi har flere bobilparkeringer i hver kommune, så mulighetene for verving bør være stor i vår klubb.

Verving handler om å snakke med aktuelle personer og promotere organisasjonen, verve medlemmer som kan bli med å bidra til en bedre organisasjon. Og være med på å påvirke politiske saker mot det offentlige. Jo flere medlemmer vi har, jo mer får vi til og jo enklere er det å få politikerne til å høre på oss. I tillegg gir flere medlemmer større økonomisk spillerom for organisasjonen. 

 

Vi har egentlig mange gode argumenter for verving…

 

Vi har mange spesielle tilbud og rabatter – det er viktig å sjekke ut medlemsfordelene og bruke dem. Hvis du er flink til å benytte deg av medlemsfordelene vil du ha gode muligheter til å tjene inn medlemskontingenten på kr 600,- hvert år

Vi har bedt om å få et utskrift av medlemsfordelene slik at man kan ha det liggende i bil eller vogn – lett tilgjengelig.

 

I vår klubb har vi også et fantastisk argument som går på hyggelige treff og aktiviteter, samlinger med likesinnede er alltid koselig – både formelt og uformelt.

 

Vårt eget magasin gir mye nyttig og godt lesestoff for campere av alle slag – det regner vi som godt vervemateriell

 

Vi har dessuten en organisasjon og et sentralstyre som jobber iherdig for ulike politiske saker

Det finnes lister over saker som ferdigstilt og oppnådd og oversikt over saker som er under arbeid…

 

Vi har nå endelig ei egen brosjyre for Vestfold Søndre under trykking.

 

I styret har vi ikke vært flinke til å følge opp medlemmer som går ut av organisasjonen – dette skal vi jobbe mer direkte med framover. I siste styremøte ble vi imidlertid enige om en ting…

Vi har jo alltid muligheter til å ha med oss gjester på treff, det er en fin måte å presentere klubben og våre aktiviteter på. Styret ønsker å følge opp dette som et verve prosjekt.. Dersom du inviterer med en fullt betalende gjest på treff – vil vi bruke kr 600 av deres treffavgift til å betale et års medlemskap. Dermed utfordrer vi dere altså – ta med en gjest på neste treff.

 

Målet om dobling av medlemstallet er jo ambisiøs, men sett i litt perspektiv handler det kanskje bare om at vi verver en hver?


Alle kjenner noen de kan verve og målet er å få flere medlemmer.